Zemin Tespit Tutanağı

Zemin Tespit Tutanağı

Tags :

Category : Genel

İmar affı kapsamında Firmamız tarafından 06.06.2018 tarih, 30443 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapı kayıt belgesine dayalı zemin tespit tutanağının düzenlenmesi iş ve işlemleri itina ile yapılmaktadır.